Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Vinaconex6 được Niêm Yết trên sàn HNX

Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Vinaconex6 được Niêm Yết trên sàn HNX:

 

(Buổi lễ Niêm yến cổ phiếu Vinaconex 6 trên sàn chứng khoán - Mã chứng khoàn VC6)

 

(Đánh kẻng Khai chứng mã chứng khoán VC6 trên sàn chứng khoán)

 

(Buổi tiệc trong buổi lễ khai trương Niêm yết mã chứng khoán VC6)

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicon