Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty CP Vinaconex6 - VC6

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi báo cáo thường niên năm 2011 như sau:

file đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2011

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 của Công ty CP Vinaconex6

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011.

Trân trọng!

                                  Công ty Cổ phần Vinaconex6

VC6 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

Công ty Cổ phần Vinaconex6 - VC6 gửi đến quý Cổ đông, bạn đọc báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 do đơn vị kiểm toán Deloitte thực hiện

xem chi tiết --> tại đây

Tệp tin đính kèm

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Vinaconex6 năm 2011

Sáng ngày 18/04/2011, tại Hội trường tầng 5 – tòa nhà trụ sở Công ty CP VIMECO – Lô E9 – Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy – HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Vinaconex6 ( Mã chứng khoán VC6 ) đã được tổ chức. Sau 3h làm việc, với sự nhất trí cao, Đại hội đã được diễn ra thành công tốt đẹp...

Báo cáo tài chính Vinaconex6 (VC6) 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Vinaconex6 xin gửi đến Quý Cổ đông cùng bạn đọc bản Báo cáo tài chính Vinaconex6 (VC6) 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Chi tiết: xem file đính kèm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vinaconex6 - VC6

Ngày 17  tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Vinaconex6- VC6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2010, sơ kết 10 năm cổ phần hoá và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015). Sau đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - VC6.

Kính mời bạn đọc, quý vị cổ đông, các nhà đầu tư click vào đây để đọc và tải về.

Đối tác của Vinaconex 6