Thông tin khác

Vinaconex6 thông báo thay đổi mẫu dấu và đăng ký kinh doanh mới

Công ty CP Vinaconex6 xin thông báo đến Quý cơ quan quản lý nhà nước, Tổng công ty CP Vinaconex và các thành viên cùng các quý Cổ đông, khách hàng, đối tác mẫu dấu mới và giấy đăng ký kinh doanh mới của Công ty...