Hồ sơ năng lực

Hồ sơ Nhân lực

Danh mục hồ sơ nhân lực Vinaconex 6

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân chuyên nghiệp và nhiệt huyết

Hồ sơ Thiết bị thi công

Danh mục thiết bị thi công Vinaconex 6

Đầu tư thiết bị, máy móc đồng bộ đáp ứng thi công nhiều công trình

Sổ tay An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại công trường

       Sổ tay AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG tại công trường Vinaconex 6, năm 2018

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

       Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Vinaconex 6

Chính sách Vệ sinh an toàn lao động tại công trường năm 2018

Quy định về An toàn - Vệ sinh lao động tại công trường

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

        Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số: 122/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/12/2017.

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

Đối tác của Vinaconex 6