Hồ sơ năng lực

Hồ sơ nhân lực

Danh mục hồ sơ nhân lực Vinaconex 6

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân chuyên nghiệp và nhiệt huyết

Hồ sơ Thiết bị thi công

Danh mục thiết bị thi công Vinaconex 6

Đầu tư thiết bị, máy móc đồng bộ đáp ứng thi công nhiều công trình

Chính sách VSATLĐQuy định về An toàn - Vệ sinh lao động tại công trường 2018

        Ngày 03/01/2018 tại Hội trường lớn Công ty CP Vinaconex 6. Phòng Quản lý thi công - Chất lượng - An toàn tổ chức buổi tập huấn cho Cán bộ công nhân viên An toàn công ty về Quy định An toàn - Vệ sinh lao động tại công trường áp dụng trong năm 2018.

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

        Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số: 122/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/12/2017.

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

Đối tác của Vinaconex 6