Năng lực - Thiết bị

Máy móc Thiết bị

 Công ty đầu tư máy móc thiết bị, công dụng cụ đồng bộ phục vụ thi công xây lắp các Công trình/ Dự án khác nhau với nhiều quy mô. Ngoài ra, Công ty còn cho thuê cẩu tháp, vận thăng, côppha, giàn giáo, máy xúc, máy ủi...

Hồ sơ Năng lực

1) Trình đội Đại học và trên Đại học: 184 người. Trong đó kỹ sư XD: 121người; Kỹ sư giao thông: 12 người; Kỹ sư Điện: 12 người; Kỹ sư cấp thoát nước: 9 người; Cử nhân kinh tế : 15 người;

2) Trình độ Trung cấp 21 người

3) Công nhân kỹ thuật: Thợ mộc: 280 người; Thợ Nề 345 người; Thợ sắt: 185 người...

Năng lực thiết bị

Công ty cổ phần VINACONEX6 là một Doanh nghiệp hạng I có vốn nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 010300087 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội  cấp ngày 04/10/2000, thay đổi lần 1 ngày 4/10/2001.. và thay đổi lần 4 ngày 28/6/2007.