Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

NHẬN THỨC VỀ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015


  

Đối tác của Visicons