Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Sổ tay An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại công trường

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRƯỜNG

VISICONS (VINACONEX 6)


  

Đối tác của Visicons