Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Quy chuẩn & Chất lượng

Sổ tay AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Quy định về AT-VSLĐ tại công trường VISICONS

CHỨNG CHỈ

Năng lực hoạt động xây dựng

GIẤY CHỨNG NHẬN

OHSAS 18001:2007

GIẤY CHỨNG NHẬN

TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 9

(Ngày 24 tháng 04 năm 2017)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 10

(Ngày 27 tháng 04 năm 2018)

Đối tác của Visicons