Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Hồ sơ năng lực

NGUỒN NHÂN LỰC

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân chuyên nghiệp và nhiệt huyết

THIẾT BỊ THI CÔNG

Đầu tư thiết bị, máy móc đồng bộ đáp ứng thi công nhiều công trình

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

Tiềm lực phong phú - Tài chính minh bạch

Sổ tay AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Quy định về AT-VSLĐ tại công trường VISICONS

CHỨNG CHỈ

Năng lực hoạt động xây dựng

GIẤY CHỨNG NHẬN

OHSAS 18001:2007

GIẤY CHỨNG NHẬN

TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 9

(Ngày 24 tháng 04 năm 2017)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 10

(Ngày 27 tháng 04 năm 2018)

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

Đối tác của Visicons