Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6


 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

1

Đỗ Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Kỹ sư xây dựng

2

Hoàng Hoa Cương Tổng Giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3

Nguyễn Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc Công ty Kiến trúc sư

4

Nguyễn Xuân Quỳnh Phó Tổng giám đốc Công ty Kỹ sư xây dựng
5 Trần Văn Khánh Phó Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng 

Kỹ sư cầu đường

6 Nguyễn Phấn Tuấn Phó Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng

 

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Tin bài khác Giới thiệu chung

Đối tác của Vinaconex 6