Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6


 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

1

Đỗ Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Kỹ sư xây dựng

2

Hoàng Hoa Cương Tổng Giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3

Nguyễn Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc Công ty Kiến trúc sư

4

Nguyễn Xuân Quỳnh Phó Tổng giám đốc Công ty Kỹ sư xây dựng
5 Trần Văn Khánh Phó Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng 

Kỹ sư cầu đường

6 Nguyễn Phấn Tuấn Phó Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng

 

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới