VISICONS - 27 năm hình thành, hội nhập và phát triển.

 

       

 

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

   Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số: 122/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/12/2017 về: Năng lực hoạt động xây dựng; đối với công ty Cổ phần Vinaconex6 nay là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


  


 

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicon