VINACONEX 6 - 27 năm hình thành, hội nhập và phát triển.

 

       

 

Giới thiệu

Quá trình phát triển của Công ty CP Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 - Vinaconex 6 Joint Stock Company

27 năm thành lập và phát triển

Sơ đồ tổ chức

 Sơ đồ tổ chức Công ty CP Vinaconex 6

 

Lĩnh vực hoạt động

     Trong suốt 27 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Vinaconex 6 đã tham gia, đáp ứng và làm thỏa mãn yêu cầu đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực.

 

Thành tựu phát triển của Vinaconex 6

Thành tựu Vinaconex 6 và chặng đường 27 năm hình thành và phát triển

Chính sách chất lượng của Công ty cổ phần Vinaconex6

Chính sách chất lượng Công ty CP Vinaconex 6

         VINACONEX 6 khẳng định quyết tâm của mình bằng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Vị trí Vinaconex 6 trên bản đồ

   BẢN ĐỒ: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6 - VINACONEX 6 JOINT STOCK COMPANY. 

Đối tác của Vinaconex 6