Vinaconex 6 chúc mừng sinh nhật các anh chị công ty: Ông Trần Quang Huy - phòng Tổ chức hành chính                       Vinaconex 6 tuyển dụng các vị trí:   10 thợ điện,   08 Thợ vận hành cẩu tháp,   04 thợ vận hành vận thang

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

     Trong suốt 27 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Vinaconex 6 đã tham gia, đáp ứng và làm thỏa mãn yêu cầu đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực.

 

Thành tựu phát triển của Vinaconex 6

Thành tựu Vinaconex 6

Và chặng đường 27 năm hình thành và phát triển

Bài viết đang cập nhật

Bài viết đang cập nhật mong quý khách thông cảm!

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Vinaconex6 và Maeda Corp

Chiều ngày 28/3/2015, tại Trụ sở Công ty CP Vinaconex 6, Công ty CP Vinaconex 6 và Tập đoàn Maeda Nhật Bản đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác....

Chính sách chất lượng của Công ty cổ phần Vinaconex6

VINACONEX 6 khẳng định quyết tâm của mình bằng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng tới hiệu quả, sự thoả mãn của Khách Hàng đối với chất lượng các công trình do VINACONEX 6 thi công, cung cấp cho Khách Hàng những dịch vụ chất lượng nhất.

Mọi nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 (đến nay được nâng cấp lên  phiên bản ISO 9001:2008) được VINACONEX 6 quán triệt tới tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty: Đường lối lãnh đạo thống nhất, Định hướng tới Khách hàng, Quản lý có hệ thống. Trong đó Chính sách chất lượng được Công ty chỉ đạo xuyên suốt trong toàn hệ thống quản lý, cụ thể: