Khác

Khởi công Dự án Toà nhà Viettel Hà Nam

Ngày 1/6/2009 Công ty cổ phần Vinaconex 6 (mã: VC6), đã khởi công Dự án Toà nhà Viettel Hà Nam.

Tòa nhà được thi công trong  270 ngày, gồm 01 tầng hầm + 10 tầng nổi, kết cấu khung bê tông cốt thép. Hợp đồng thi công có giá trị 31.497.406.000 đồng...

Khởi công dự án Nhà máy xử lý nước

Ngày 02/01/2009 Công ty CP Vinaconex6 Khởi công dự án Nhà máy xử lý nước Khu công nghiệp Thăng Long II - Mỹ Hào - Hưng Yên: