Phân loại công trình

 

Dự án nước 1A

Công trình: Thi công các tuyến ống dẫn nước thuộc hệ thống Dự án nước 1A

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vikowa

Địa điểm: Thành phố Hà Nội


Tuyến số 1: Tuyến ống dẫn nước Trích Sài Bưởi.

Nội dung hợp đồng: Thi công tuyến ống dẫn nước.

Giá trị hợp đồng: 6,511 tỷ đồng.

 

Tuyến số 2: Tuyến ống dẫn nước Bắc nghĩa Đô.

Nội dung hợp đồng: Thi công ống tuyến nước.

Giá trị hợp đồng: 10,486 tỷ đồng.

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6