Phân loại công trình

 

Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội

Dự án: Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thi Sông Đà - Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD HTCN Sông Đà Hà Nội

Địa điểm: Hòa Bình

Nội dung công việc: Thi công kênh dẫn nước sông Đà đoạn từ Km1+00 đến Km2+00

Giá trị hợp đồng: 12,963 tỷ đồng

Thời gian khởi công: Năm 2006

Thời gian hoàn thành: Năm 2007

Hình ảnh công trường:

(Ảnh công trường thi công Kênh dẫn nước sông)

 

(Ảnh công trình thi hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội)

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Bài viết cùng chuyên mục Hạ tầng

Đối tác của Vinaconex 6