Phân loại công trình

 

Hạ tầng - Cảnh quan trường Đại học Huế

Công trình: Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia

Chủ đầu tư: Đại học Huế

Địa điểm: Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

        Năm 2008, Nhà thầu thi công Công ty CP Vinaconex 6 đã trúng gói thầu : "Hạ tầng và Cảnh quan trường Đại học Huế tại Trường Bia" do Trường Đại học Huế làm Chủ đầu tư lựa chọn thi công gói thầu.

Thông tin dự án:

- Dự án: Cơ sở hạ tầng bên ngoài thuộc trường Đại học Huế

- Địa chỉ: Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hạng mục:

Hệ thống giao thông quanh trường

Cảnh quan trong trường

- Cấp công trình: cấp II

- Giá trị Hợp đồng: 37,571 tỷ đồng

- Khởi công: Năm 2008 

- Hoàn thành: Năm 2010

 

Hình ảnh công trình: 

(Cảnh quan phía trước cổng trường Đại học Huế)

 

(Cảnh quan Hạ tầng cảnh quan trường Đại học Huế)

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6