Phân loại công trình

 

Hạ tầng (Civil) Giai đoạn I - Dự án phát triển KĐT mới Bắc An Khánh

Dự án: Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vimeco

Địa điểm: Hoài Đức - Hà Nội

      Ngày 08/12/2010 Công ty CP Vimeco và Công ty CP Vinaconex 6 đã ký kết hợp đồng số: 341/HĐ-Vimeco-QLDA với nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng một số công việc thuộc công trình hạ tầng (Civil), Giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh với giá trị hợp đồng là 45,882 tỷ đồng.

       

(Phối cảnh Tổng thể Khu đô thị mới Bắc An Khánh)

Theo hợp đồng, Công ty CP Vinaconex6 sẽ Xây dựng và hoàn thiện hạng mục của Dự án.

Tóm tắt thông tin dự án như sau:

STT Nội dung

Thông tin dự án

1 Hạng mục:

Hạ tầng (Civil), giai đoạn I - Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh

2 Địa điểm Công trình

Hoài Đức – Hà Nội

3 Ngày khởi công

Năm 2010

4 Tiến độ hoàn thành

Năm 2012

5 Chủ đầu tư/ nhà thầu chính

Công ty Cổ phần Vimeco

6 Nhà thầu thi công

Công ty CP Vinaconex6

7 Nội dung hợp đồng

Xây dựng và hoàn thiện hạng mục của Dự án

8 Giá trị hợp đồng

45,882 tỷ đồng

 

Phối cảnh một số trục trong KĐT mới Bắc An Khán

 

(Cảnh quan khu vui chơi trung tâm)

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6