• Thiết bị thi công
  • Hạ tầng nội thất
  • Khu công nghiệp
  • Công trình Công nghiệp nước
  • Khu đô thị Bắc An Khánh
  • Công trình Nhà cao tầng

Vinaconex6 thi công Gói thầu số 2: Phần xây dựng Nhà máy SEVT Việt Nam (Metal Complex) tại Khu công nghiệp Yên Bình I, Thái Nguyên

Ngày 05/11/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công gói thầu số 2: Phần xây dựng Nhà máy SEVT Việt Nam (Metal Complex) tại Khu công nghiệp Yên Bình I, Thái Nguyên với giá trị hợp đồng là 26.075.280.000 VNĐ....

Ngày 05/11/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công gói thầu số 2: Phần xây dựng Nhà máy SEVT Việt Nam (Metal Complex) tại Khu công nghiệp Yên Bình I, Thái Nguyên với giá trị hợp đồng là 26.075.280.000 VNĐ.

Theo hợp đồng, Công ty CP Vinaconex6 sẽ thi công phần xây dựng Nhà máy chính và các hạng mục phụ trợ của Công trình. Tiến độ thi công Công trình là 102 ngày.

Tóm tắt thông tin dự án như sau:

STT Nội dung Thông tin dự án
1 Tên dự án  Gói thầu số 2: Phần xây dựng Nhà máy SEVT Việt Nam (Metal Complex) tại Khu công nghiệp Yên Bình I, Thái Nguyên
2 địa điểm công trình  KCN Yên Bình, TP Thái Nguyên
3 Ngày khởi công dự án Ngày 05 tháng 11 năm 2014
4 Tiến độ thi công 102 ngày
5 Chủ đầu tư/Nhà thầu chính CÔNG TY SAMSUNG C&T CORPORATION HÀN QUỐC
6 Nhà thầu thi công Công ty CP Vinaconex6
7 Nội dung hợp đồng Phần xây dựng Nhà máy chính và các hạng mục phụ trợ
8 Giá trị hợp đồng 26.075.280.000 VNĐ
(Hai mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
9 Thông tin khác  

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới