Phân loại công trình

 

Vinaconex6 Thi công cơ điện cho dự án: Khách sạn Grace, Thái Nguyên, Việt Nam

Ngày 06/01/2015, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công cơ điện cho dự án: Khách sạn Grace, Thái Nguyên với giá trị hợp đồng là 35.200.000.000 VNĐ....

Ngày 06/01/2015, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công cơ điện cho dự án: Khách sạn Grace, Thái Nguyên với giá trị hợp đồng là 35.200.000.000 VNĐ.

Theo hợp đồng, Công ty CP Vinaconex6 sẽ thi công phần cơ điện của dự án. Tiến độ thi công Công trình là 365 ngày.

Tóm tắt thông tin dự án như sau:

STT Nội dung Thông tin dự án
1 Tên dự án  Thi công cơ điện cho dự án: Khách sạn Grace, Thái Nguyên, Việt Nam
2 địa điểm công trình  Thái Nguyên
3 Ngày khởi công dự án Ngày 06 tháng 01 năm 2015
4 Tiến độ thi công 365 ngày
5 Chủ đầu tư/Nhà thầu chính CÔNG TY TNHH SAMKOO VINA
6 Nhà thầu thi công Công ty CP Vinaconex6
7 Nội dung hợp đồng Thi công phần cơ điện của dự án
8 Giá trị hợp đồng 35.200.000.000 VNĐ
(Ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng)
9 Thông tin khác  

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6