• Thiết bị thi công
  • Hạ tầng nội thất
  • Khu công nghiệp
  • Công trình Công nghiệp nước
  • Khu đô thị Bắc An Khánh
  • Công trình Nhà cao tầng

Vinaconex6 Thi công phần kết cấu cho Nhà máy mới số 1 Y-Tec

Ngày 04/10/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công xây dựng phần kết cấu cho Nhà máy mới số 1 Y-Tec của Công ty TNHH Y-Tec Việt Nam tại Khu công nghiệp VSip, Thủy Nguyên, Hải Phòng với giá trị hợp đồng là 42.376.088.747 VNĐ...

Ngày 04/10/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công xây dựng phần kết cấu cho Nhà máy mới số 1 Y-Tec của Công ty TNHH Y-Tec Việt Nam tại Khu công nghiệp VSip, Thủy Nguyên, Hải Phòng với giá trị hợp đồng là 42.376.088.747 VNĐ.

Theo hợp đồng, Công ty CP Vinaconex6 sẽ thi công xây dựng phần kết cấu của Nhà máy. Tiến độ thi công Công trình là 176 ngày.

Tóm tắt thông tin dự án như sau:

STT Nội dung Thông tin dự án
1 Tên dự án  Thi công phần kết cấu cho Nhà máy mới số 1 Y-Tec của Công ty TNHH Y-Tec Việt Nam tại Khu công nghiệp VSip, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2 địa điểm công trình  Khu công nghiệp VSip, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3 Ngày khởi công dự án Ngày 04 tháng 10 năm 2014
4 Tiến độ thi công 176 ngày
5 Chủ đầu tư/Nhà thầu chính CÔNG TY TNHH MAEDA VIỆT NAM
6 Nhà thầu thi công Công ty CP Vinaconex6
7 Nội dung hợp đồng Xây dựng phần kết cấu của Nhà máy
8 Giá trị hợp đồng 42.376.088.747 VNĐ
(Bốn mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm tám mươi tám nghìn, bảy trăm bốn mươi bảy đồng)
9 Thông tin khác  

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới