Phân loại công trình

 

Vinaconex6 thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nhà máy luyện kim Phi Cốc - Bắc Kạn

Ngày 28/12/2011 Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã chính thức khởi công xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nhà máy luyện kim Phi Cốc - Bắc Kạn tại Khu công nghiệp Thanh Bình - Bắc Kạn với giá trị hợp đồng là 17.527.182.000 VNĐ...

Ngày 28/12/2011 Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã chính thức khởi công xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nhà máy luyện kim Phi Cốc - Bắc Kạn tại Khu công nghiệp Thanh Bình - Bắc Kạn với giá trị hợp đồng là 17.527.182.000 VNĐ.

Theo hợp đồng, Công ty Cổ phần Vinaconex6 sẽ thi công xây dựng và hoàn thiện các hạng mục của dự án . Tiến độ thi công Công trình là 150 ngày.

Tóm tắt thông tin dự án như sau:

STT Nội dung                    Thông tin dự án
1 Tên dự án  Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nhà máy luyện kim Phi Cốc - Bắc Kạn.
2 địa điểm công trình  Khu Công nghiệp Thanh Bình – Bắc Kạn
3 Ngày khởi công dự án Ngày 28 tháng 12 năm 2011
4 Tiến độ thi công 150 ngày
5 Chủ đầu tư/Nhà thầu chính Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ Matexim
6 Nhà thầu thi công Công ty Cổ phần Vinaconex6
7 Nội dung hợp đồng Xây dựng và hoàn thiện các hạng mục của dự án
8 Giá trị hợp đồng 17.527.182.000 VNĐ
(Mười bảy tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, một trăm tám hai ngàn đồng)

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6