27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp,

là đơn vị Cổ phần hóa đầu tiên trong ngành xây dựng.

Nhà thầu tin cậy của  các đối tác trong và ngoài nước.

  Đội ngũ kỹ sư, công nhân chuyên nghiệp và nhiệt huyết.

  Thi công hàng trăm công trình trải dài khắp đất nước.

   Thiết bị, máy móc, công cụ đồng bộ đáp ứng thi công nhiều công trình.

 

                                       :: Các công trình tiêu biểu :: Phân loại công trình

 

Vinaconex 6 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Vinaconex 6 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Monday, 19 March 2018

Kính gửi:  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Monday, 19 March 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính đã qua kiểm toàn cho năm tà...

Vinaconex6 Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

Vinaconex6 Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

Monday, 19 March 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công bố thông tin bất thường về việc: "Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và ...

Loading...

Đối tác của Vinaconex 6